De juiste schrijfkoers!
Onderschat mijn schrijfproblemen niet!
"Zo kunnen schrijfproblemen een belangrijke reden zijn, dat een kind onverschillig wordt en niet meer gemotiveerd is om mee te doen aan schooltaken."
2020011414020013202001141450403

Acht koerspijlen voor een leesbaar handschrift

Er is veel winst te halen met goed schrijfonderwijs. Goed leren schrijven heeft talloze voordelen, zoals verbetering van taal en spelling, maar ook het onthouden van lesstof en het ordenen van gedachten, gaat beter als kinderen duidelijke en leesbaar schrijven. En wat vooral waardevol is: een mooi en leesbaar handschrift geeft zelfvertrouwen!

Daarom mag de kracht van een goed handschrift niet verloren gaan!  

Wil jij jouw leerling helpen om een leesbaar te leren schrijven? De Schrijfkoers biedt hierbij de juiste ondersteuning! Klik op elke koerspijl om te lezen welke richtingen belangrijk zijn om leesbaar te leren schrijven. 

Lees meer

Het Kompas

Fijne motoriek

Wat als de fijne motoriek niet verloopt als gewenst? Bij de fijn motorisch ontwikkeling van elk kind, draait het allemaal om het leren van precieze en fijne bewegingen. Denk aan het leren tekenen, knippen, kleuren, mozaïek, vasthouden van een potlood. Bij het leren van fijne bewegingen, is o.a. ook voelen, aanraken en vastpakken belangrijk. Al deze vaardigheden helpen bij de ontwikkeling van de fijne motoriek en staan aan de basis van het leren schrijven.

Pengreep

Wat als de pengreep zich niet optimaal ontwikkeld? Wanneer een kind het gevoel heeft geen controle te hebben over zijn pen, wordt dit gecompenseerd door de pen nog steviger of verkeerd vastpakken. Hoe kan je dit voorkomen? Welke hulpmiddelen kunnen daarvoor het beste gebruikt worden? Een juiste pengreep is van cruciaal belang voor een goede schrijfontwikkeling van elk kind. Een juiste, ontspannen pengreep ondersteunt bij het ontwikkelen van een goed en leesbaar handschrift.

Schrijfvoorwaarden

Wat te doen, als een kind nog niet klaar is om te gaan leren schrijven? De schrijfvoorwaarden worden gevormd door een aantal vaardigheden waar een kind over moet beschikken, voordat het begint met schrijven. Starten met schrijven is niet voor ieder kind is op hetzelfde moment. Echt gaan leren schrijven vraagt o.a. een voldoende houdings- en bewegingsgevoel, duidelijke voorkeurshand (links- of rechtshandig), juiste hand-oog coördinatie en concentratie en motivatie om zich te richten op het gaan leren schrijven.

Handschrift

Wat staat daar? Elk handschrift is uniek en moet leesbaar zijn. Het handschrift ontwikkelt zich door de juiste automatische, motorische beweging van elke letter goed op te slaan in het geheugen. Het goed automatiseren van de juiste lettervormen en schrijfrichting is hierbij van cruciaal belang en dat schrijftaken op elkaar worden afgestemd. Een onleesbaar handschrift kan wijzen op niet goed geautomatiseerde lettervormen, zowel van de kleine letters, als van de hoofdletters.

Schrijven

Schrijven vormt als het ware de ruggengraat van alle vakken. Voor elk vak heeft de leerling schrijven nodig. Het complete schrijfproces in kaart brengen is van groot belang om één (of meerdere) oorzaken van de schrijfproblematiek het kind te achterhalen. Schrijven is een samenspel van o.a. de juiste pengreep, fijne motoriek- en schrijfbeweging, lettertype, schrijftempo, leesbaarheid, vormgeving van het schrijfschrift, schrijfhouding, organisatie van de schrijftaak en het schrijfmateriaal.

Schrijfhouding

Waarom is een passende zithouding zo belangrijk voor een goed schrijfresultaat? Niet goed aan tafel zitten zorgt ervoor dat het kind o.a. geen zicht heeft op zijn schrijfwerk heeft en niet ontspannen kan zitten. Zo kan een verkeerde zithouding zomaar de oorzaak kunnen zijn van schrijfproblemen.

Schrijfmaterialen

Het hart van goed leren schrijven ligt bij de juiste pen! De pen is het gereedschap waar we niet zonder kunnen als we gaan (leren) schrijven. De pen geeft elk handschrift een persoonlijk karakter en zorgt dat het handschrift uniek en leesbaar wordt. Daarom is het waardevol om zorgvuldig te zoeken naar de juiste pen, waarmee elke kind leert schrijven. Naast de juiste pen, zijn er nog veel meer schrijfmaterialen, die het leren schijven goed ondersteunen.

Scholing

Samen sterk voor goed schrijfonderwijs! …hoe meer jij begrijpt en snapt van de ontwikkeling van het schrijfvaardig worden, hoe beter jij weet hoe je elke kind goed kan begeleiden tot een leesbaar handschrift. Kinderen leren schrijven vraagt de juiste aanpak, de juiste materialen, maar ook de juiste kennis! Schrijven start niet in groep 3 als het kind de letters leert schrijven en stopt niet als alle letters, verbindingen en hoofdletters geleerd zijn. Goed (leren) schrijven vraagt aandacht vanaf groep 1 t/m 8!

 

‘Ik kan niet mooi schrijven!’ 

Wanneer een kind worstelt met leesbaar schrijven en ziet dat het klasgenootjes moeiteloos afgaat, ontstaan de eerste vraagtekens bij zijn eigen talent. Onterecht denken “ik kan toch niet mooi schrijven” kan aan de basis gaan staan van weinig zelfvertrouwen. Een kind is natuurlijk zelf niet in staat om b.v. zijn krampachtige pengreep te zien als een mogelijke oorzaak voor zijn schrijfprobleem en zelf veranderingen aan te brengen in zijn schrijven.

Wat staat daar?

Voor elk vak heeft een kind schrijven nodig. Maar hoe zit het dan met het kind, dat zijn eigen handschrift niet kan terug lezen? Deirdre DeAngelis, schooldirecteur in een achterstandswijk in New York, kwam met een onderzoeker tot de opzienbarende conclusie dat de kinderen op zijn school op alle vlakken onderpresteren doordat ze niet goed hadden leren schrijven. Ze konden hierdoor hun gedachten niet omzetten in logische, samenhangende zinnen. Gevolg is dat er discussie ontstaat met het kind over ‘wat er staat’ in plaatst van over de inhoud gaat van datgene wat het kind heeft opgeschreven.

De juiste Schrijfkoers: praktijkgerichte aanpak voor een leesbaar handschrift!

Leren schrijven is niet zo makkelijk als het lijkt! Met ruim 27 jaar werkervaring als ergotherapeut binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs begeleid en adviseer ik dagelijks scholen in het proces om kinderen leesbaar te leren schrijven. Hoe? Vanuit de acht koerspijlen van het schrijfkompas gaan wij samen op zoek naar de juiste praktijkgericht aanpak om “ieder kind een leesbaar handschrift” te leren.

Contact
Financieel

Financiering

In het kader van Passend Onderwijs ontvangen samenwerkingsverbanden en scholen geld vanuit de overheid voor ondersteuning van leerlingen, die extra zorg nodig. Dit geld kan ingezet worden voor de begeleiding van kinderen met schrijfproblemen of ingezet voor teamscholing om kinderen met schrijfproblemen goed te begeleiden. Samenwerkingsverbanden en scholen hebben de vrijheid in de manier waarop ze het geld besteden. Vanuit deze gelden kan mijn ergotherapeutische inzet en betrokkenheid vanuit “De Schrijfkoers” betaald worden.

Gerda Broekstra

Samen aan de slag!

Heb jij een leerling die extra ondersteuning nodig heeft om leesbaar te leren schrijven? In een telefonisch overleg gaan we samen bekijken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking om jouw leerling leesbaar te leren schrijven. Hiervoor gaan we o.a. gebruik maken van de richtingspijlen van het kompas van De Schrijfkoers.

Vul het formulier in en ik neem binnenkort telefonisch contact op.